Regulamin Mistrzostw Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację V Euromajówka – Goleszów 2018

ORGANIZATOR:

Gmina Goleszów
Fundacja “Pro Vitae”
43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35

przy wsparciu:
Śląskiego Związku Orientacji Sportowej
Powiatu Cieszyńskiego
UKS Sparta Czyżowice Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

OBSŁUGA:

Kierownik zawodów: Eryk Stępień
Sędzia główny: Marcin Leśnicki
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk

RANGA ZAWODÓW:

Regionalna A-RTZ, zaliczane do klasyfikacji Klubowego Pucharu Śląska, zawody są zaliczane do punktacji Euroregionalnej Ligi Biegów na Orientację

POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH:

System elektroniczny – SPORTident.
Każdy zawodnik (rodzina, grupa) musi posiadać kartę SI (chip’y), żeby uczestniczyć w zawodach.
Istniej możliwość wypożyczenie kary SI (czipa) – za dodatkową opłatą 5 zł.
Zgubienie karty SI (czipa) – 200zł.

CENTRUM ZAWODÓW:

OSP Goleszów, Szkolna 7, 43-450 Goleszów. Lokalizacja na mapie

TERMIN:

1 maja 2018, wtorek

RODZAJ ZAWODÓW:

Sprinterski bieg na orientację, start indywidualny, interwałowy.

PROGRAM:

8:30 -10:00 – przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
9:00 – szkolenie z podstaw BnO
10:30 – start pierwszego zawodnika;
ok. 14:00 – planowane zakończenie.

KATEGORIE:

kobiece – K-10N*, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20/21-, K35-, K45-, K55-;
męskie – M-10N*, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20/21-, M35-, M40-, M45-, M50-,M55-,M65-;
KM10R (rodzinna, wstążkowana)
OPEN K, OPEN M,
GRUPY – dwie do trzech osób bez względu na płeć, w tym przynajmniej jedna osoba powyżej osiemnastego roku życia pisemnie upoważniona do sprawowania opieki w trakcie zawodów nad pozostałymi niepełnoletnimi członkami grupy.
MDP – dwie do trzech osób bez względu na płeć, w tym przynajmniej jedna osoba powyżej osiemnastego roku życia pisemnie upoważniona do sprawowania opieki w trakcie zawodów nad pozostałymi niepełnoletnimi członkami grupy. *N – trasa „wstążkowana”;
W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

24 kwietnia 2018 (wtorek) do godz 18:00;

ZGŁOSZENIA:

Pod adresem orientharper.pl

WPISOWE:

Płatne w dniu zawodów w biurze zawodów
kategorie KM-10N, KM10R, KM-12, KM-14, KM-16, GRUP – 5 zł od osoby
KM-18 i starsze oraz OPEN – 10 zł od osoby
Opłata za wypożyczenie karty SI (czipa) – 5 zł
zgubienie karty SI (czipa)– 200zł.

TEREN:

Oddalony o ok. 1,3 km od centrum zawodów. Charakteryzuje się przewyższeniami w średnioprzebieżnym lesie (miejscami sporo pod nogami oraz trochę gorzej przebieżne, wolniejsze odcinki lasu). Teren z bogatą rzeźbą. Teren nie był nigdy zmapowany.

MAPA:

„Wyrgóra” (nowa), wielobarwna, skala 1:5000, warstwice co 2.5m, autor – Piotr Pietroń, opracowanie marzec 2018 wg klucza ISOM 2000.

NAGRODY:

Medale – za miejsca I – III w V Euromajówce – zawodnicy w kategoriach KM10N – KM16 bez licencji ŚZOS.
Medale – za miejsca I – III w MŚ Sprin BnO – zawodnicy w kategoriach KM10N – KM16 z licencją ŚZOS, zawodnicy w kategoriach KM18 – KM65, KM10R, Open, Grupy, MDP bez licencji ŚZOS.

ŚWIADCZENIA:

Mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna

INFORMACJE:

Na naszej stronie internetowej oraz facebook’owej

UWAGA:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZOS.
Zawodnicy muszą posiadać badania sportowe lub zaświadczenia o zdolności do startu w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dla osób zgłoszonych po terminie (24 kwietnia) wpisowe wzrasta o 100% zgłoszenie jest możliwe tylko w razie posiadania dodatkowych materiałów startowych.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 100% wpisowego za każdego nieobecnego zawodnika oraz pełną kwotę za niewykorzystaną kartę SI (czipa).
Opłata egzekwowana będzie od kierownika, trenera lub opiekuna ekipy albo niezrzeszonego zgłaszającego.
Uczestnicy niepełnoletni, startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły, muszą być pod opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia.
Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – odpowiadają za to kierownicy ekip.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!